Pic 1

✅ CHƯƠNG TRÌNH HỌC Pre IELTS 1

Khóa học Pre-IELTS 1 Course  là khóa học chuẩn bị căn bản bao gồm 4 kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho mỗi học sinh bắt đầu học (basic), tương đương với IELTS 3.0

Học sinh học chương trình này sẽ đạt được trình độ 3.5 IELTS  sau khi học xong.

Phương pháp dạy học khóa học này:

 • Các bài học được thiết kế theo nhu cầu của học sinh và khả năng tiếp thu bài học để điều chỉnh cho phù hợp.
 • Tập trung vào luyện tập phát âm trong các giờ học.
 • Các hoạt động bổ trợ được photo từ sách giáo viên và các sách tham khảo để hướng dẫn thêm cho học sinh.
 • Làm việc theo cặp và làm việc nhóm được tiến hành song song với các hoạt động cá nhân
 • Học sinh được khuyến khích, nhắc nhở tham gia các hoạt động trên lớp và làm bài tập về nhà, nhất là việc sử dụng phần mềm để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học Pre-IELTS 1 Course tập trung vào các kỹ năng nói tiếng Anh hàng ngày cho học sinh mới bắt đầu học.

Pre-IELTS 1 Course  được thiết kế cho những học sinh có mong muốn:

 • Được giới thiệu và làm quen với các bài kiểm tra và chủ đề phổ biến trong các bài kiểm tra tiếng Anh.
 • Làm quen với các dạng đề thi Cambridge và sử dụng một số chiến thuật làm bài thi hiệu quả.
 • Đạt được tối thiểu trình độ sau khi học xong khóa học này.

 NỘI DUNG KHÓA HỌC

Đối với những bạn có trình độ tiếng Anh mất gốc hoặc sơ cấp, học sinh học tiếng Anh từ cơ bản. Ở giai đoạn này, bạn sẽ được trang bị những kiến thức tiếng Anh tổng quán và kỹ năng cơ bản nhất. Đây là nền tảng trước khi bước vào học IELTS. Với giai đoạn học từ cơ bản, bạn nên học theo các nhóm về từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng nghe-nói, kỹ năng đọc-viết. Cụ thể như sau:

 • Học từ vựng:

Học sinh học các từ vựng theo các chủ đề, từ đơn giản đến nâng cao. Đó là các chủ đề như chào hỏi, giới thiệu bản thân, sở thích, nghề nghiệp…

 • Học ngữ pháp:

Học sinh học các thì và cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh. Đó là các thì hiện tại, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, tương lai đơn, quá khứ đơn… Hoặc các cấu trúc như câu điều kiện, câu mong muốn…

 • Kỹ năng nghe-nói:

Ở giai đoạn này, học sinh sẽ làm quen với bảng phiên âm tiếng Anh IPA. Học các bài nghe cơ bản. Luyện tập nói những đoạn hội thoại đơn giản như giới thiệu bản thân, nói về sở thích, miêu tả một sự kiện…

 • Kỹ năng đọc-viết:

Với kỹ năng đọc-viết, bạn sẽ học các kỹ năng tìm ý chính của đoạn văn, điền từ, hoàn thành câu, sắp xếp các từ xáo trộn…

✅ CHƯƠNG TRÌNH HỌC Pre IELTS 2

Khóa học Pre-IELTS 2 Course là khóa học chuẩn bị bao gồm 4 kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho mỗi học sinh đã bắt đầu học từ khóa bắt đầu A1  tương đương với IELTS 3.5.

Học sinh học chương trình này sẽ đạt được trình độ  4.0 sau khi học xong.

Phương pháp dạy học khóa học này:

 • Các bài học được thiết kế theo nhu cầu của học sinh và khả năng tiếp thu bài học để điều chỉnh cho phù hợp.
 • Tập trung vào luyện tập phát âm trong các giờ học.
 • Các hoạt động bổ trợ được photo từ sách giáo viên và các sách tham khảo để hướng dẫn thêm cho học sinh.
 • Làm việc theo cặp và làm việc nhóm được tiến hành song song với các hoạt động cá nhân
 • Học sinh được khuyến khích, nhắc nhở tham gia các hoạt động trên lớp và làm bài tập về nhà, nhất là việc sử dụng phần mềm để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học Pre-IELTS Course tập trung vào các kỹ năng nói tiếng Anh hàng ngày.

Pre-IELTS Course được thiết kế cho những học sinh có mong muốn:

 • Được giới thiệu và làm quen với các bài kiểm tra và chủ đề phổ biến trong các bài kiểm tra tiếng Anh.
 • Làm quen với các dạng đề thi Cambridge, sử dụng một số chiến thuật làm bài thi hiệu quả. Có khả năng thảo luận về các chủ đề xã hội, du lịch theo những mẫu câu có sẵn, quen thuộc nhưng chưa thể phản ứng trước các tình huống giao tiếp thực tế với tốc độ nói chuẩn của người bản ngữ
 • Có thể Đọc – Viết những đoạn văn, thông báo, thư tín ngắn với những mẫu câu đơn, ghép và từ nối đơn giản, nhưng chưa đủ từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng để đối phó với những đoạn văn dài mang tính học thuật cao.
 • Đạt được tối thiểu trình độ A2 sau khi học xong khóa học này.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Sau một thời gian ôn luyện về 4 kỹ năng trong IELTS : Writing – Reading – Listening – Speaking. Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu cần tiếp cận với các chủ đề IELTS phổ biến. Được tập làm quen với các dạng bài thi cơ bản, với kỹ năng Writing làm quen với các dạng bài viết:

 • Cách đọc biểu đồ
 • Viết báo cáo về cách viết bài tiểu luận
 • Cách trả lời những dạng câu hỏi thông dung ở kỹ năng Reading
 • Xây dựng và rèn luyện cách trả lời cho những dạng câu hỏi thông dụng
 • Tập trung vào phần 1 và 2 ở kỹ năng Listening
 • Tổng quan về bài thi nói kết hợp với thực hành ở kỹ năng Speaking. Và nó sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận với các bài thi cấp độ khó hơn.
ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

Tham gia bình luận: