Pic 1

✅ PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY NGOẠI NGỮ ” Thinking in english”

Phương pháp tư duy ngoại ngữ là phương pháp học bằng trải nghiệm – học tiếng Anh như ngôn ngữ của mình.

Phương pháp tư duy ngoại ngữ phát triển dựa trên phát minh về phương pháp học của Tiến sĩ Tâm lý xã hội David A. Kolb Đại học Hardvard vào năm 1984.

Học sinh được học dựa trên mô hình Kim tự tháp học tập, trong đó thể hiện % hiệu quả của ghi nhớ kiến thức và ứng dụng của người học của những hình thức đào tạo khác nhau.

Phương pháp tư duy ngoại ngữ kết hợp với những hình thức học tập nêu trên để tối đa hóa khả năng sử dụng tiếng Anh của học viên.

lagi 1

Bạn có đang gặp phải các vấn đề sau

Đăng ký học thử miễn phí

(Đăng ký ngay để trải nghiệm hệ thống học tiếng Anh giao tiếp đã giúp hơn 100.000 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh. Và giờ, đến lượt bạn … )