Pic 1

✅ CHƯƠNG TRÌNH IELTS Upper (5.0 – 6.0+)

IELTS 4.5-5.5 là chương trình đào tạo chuẩn để thi trình độ IELTS 5.5 bao gồm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết.

 • Học viên đã có thể tự tin thảo luận về các chủ đề thường gặp trong tiếng Anh nhưng hạn chế vốn từ khi nói về các chủ đề không quen thuộc.
 • Có khả năng diễn đạt chung bằng tiếng Anh nhưng vẫn hay mắc lỗi và gặp khó khăn khi tiếp xúc với các câu phức tạp.
 • Đã có kinh nghiệm ôn thi IELTS và muốn nâng cao kỹ năng làm bài.
 • Đầu vào: IELTS 4.5-5.0

Học sinh học xong khóa học này sẽ thi được điểm IELTS 5.5+

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Đảm bảo đầu ra IELTS 5.5+
 • Giúp học viên nắm chắc cách làm bài thi và có chiến lược đối với các dạng câu hỏi khác nhau.
 • Nâng cao vốn từ tiếng Anh học thuật thông qua 4 chủ đề lớn thường gặp trong cuộc sống
 • Nâng cao trình độ ngữ pháp tiếng Anh.
 • Giúp học viên tự tin giao tiếp bằng tiếng anh về đa dạng chủ đề với ngữ điệu như người bản ngữ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Khóa học được thiết kế để giúp học sinh đạt được kết quả học tốt nhất với bài thi IELTS với mục tiêu tối thiểu đạt IELTS 5.5.

Kỹ năng tập trung:

1] Kỹ Năng Nghe

Các hoạt động nghe tập trung vào các kỹ năng sau đây:

 • Luyện các bài nghe tốc độ cao, được thiết kế sát với đề thi thực
 • Độ khó các bài nghe dần tăng lên theo từng phần giống do độ phức tạp của cấu trúc và từ vựng, nhiều bẫy trong đề thi hơn xuất hiện.
 • Luyện tập làm bài thi IELTS kỹ năng Nghe với đa dạng loại câu hỏi

 2] Kỹ Năng Nói:

Phần nói tập trung vào các kỹ năng:

 • Luyện tập cả ba phần trong bài thi IELTS Speaking
 • Xây dựng các mẫu công thức chung để trả lời các dạng câu hỏi
 • Thực hành giao tiếp theo phản xạ và luyện tập cách ứng phó qua việc trả lời đa dạng câu hỏi về nhiều chủ đề khác nhau

3] Kỹ Năng Đọc

Các hoạt động đọc tập trung vào các kỹ năng:

 • Tiếp tục luyện tập hai kỹ năng scanning và skimming trong các dạng bài của khóa học trước (IELTS Threshold)
 • Luyện tập kỹ năng speed reading trên nhiều dạng văn bản.
 • Luyện tập làm bài thi IELTS kỹ năng Đọc với đa dạng loại câu hỏi

4] Kỹ Năng Viết

Các hoạt động viết tập trung vào các kỹ năng:

 • Luyện tập làm bài với các dạng câu hỏi ở Writing task 1: phân biệt các loại biểu đồ, lựa chọn thông số và nắm bắt xu hướng biểu đồ.
 • Mở rộng từ vựng học thuật, hướng dẫn cách sắp xếp ý tưởng và cách sắp xếp cấu trúc các đoạn văn ở Writing task 2 đối với dạng đề bài chứa hai câu hỏi và thảo luận hai mặt vấn đề.
ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

Tham gia bình luận: