Pic 1

✅ CHƯƠNG TRÌNH IELTS Inter (4.0 – 5.0+)

IELTS 4.0- 4.5 là chương trình đào tạo chuẩn để thi trình độ trên A2 bao gồm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết.

Sau khi học sinh đã học xong tiếng Anh cơ bản hoặc trình độ tiếng Anh hiện tại của học sinh khoảng từ 3.0-4.0 và bắt đầu chính thức vào học IELTS. Đây là khóa học IELTS đầu tiên trong lộ trình học IELTS, với mục tiêu từ 4.0-4.5 điểm.

Đây là giai đoạn mà bạn bắt đầu làm quen với IELTS.

Học sinh học xong khóa học này sẽ thi được điểm IELTS 4.5

Với điểm này học sinh sẽ được miễn kỳ thì trung học cơ sở quốc gia.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

IELTS 4.0 – 4.5 là chương trình tập trung vào các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong môi trường học thuật/ đại học sử dụng IELTS là thước đo sự thành thạo về ngôn ngữ.

Kỹ năng Listening:

 • Học theo phương pháp “slow listening”
 • Làm quen với 4 dạng câu hỏi Listening cơ bản

Kỹ năng Speaking:

 • Tập trung vào Part 1 (Interview) và Part 2 (Individual long turn)
 • Luyện phản xạ giao tiếp

Kỹ năng Reading:

 • Hiểu ý đồ sắp xếp khung một đoạn văn
 • Luyện tìm ý chính, từ chính, câu chủ đề chính
 • Xây dựng chiến lược cho 6 dạng câu hỏi Reading thường gặp

Kỹ năng Writing:

 • Giới thiệu cấu trúc, cách phân bổ thời gian và tiêu chí chấm điểm của Task 1 và Task 2
 • Vận dụng từ vựng để viết đoạn văn

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Khóa học được thiết kế để giúp học sinh đạt được kết quả học tốt nhất với bài thi IELTS với mục tiêu tối thiểu đạt IELTS 4.5.

* Kỹ Năng Nghe

Các hoạt động nghe tập trung vào các kỹ năng sau đây:

 • Khái niệm “slow listening
 • Luyện kỹ năng xác định key words và dự đoán đáp án câu hỏi, loại trừ các lựa chọn thiếu logic.
 • Nhận định những dấu hiệu của đáp án và bẫy của đề thi (VD: whoops, I’m sorry, no,…)
 • Tìm từ đồng nghĩa và các ý được paraphrased (viết lại theo cách khác) trong câu hỏi
 • Ghi âm theo các đoạn recording để đối chiếu tốc độ và cách phát âm của người bản ngữ.
 • Làm quen với 6 dạng câu hỏi Listening cơ bản
 • Nghe các đoạn recording từ dễ đến khó, từ chậm đến nhanh hơn với 10 bài nghe chính.Tập trung vào phần 1 và 2 (tiếng Anh cơ bản) của phần nghe, tiệm cận đến nghe phần 3.
 • Nghe nắm bắt ý chính
 • Nghe ghi lại được các ý cơ bản
 • Nghe nhớ thông tin và viết được một số thông tin cơ bản đơn giản điền vào câu trả lời trong bài kiểm tra.

* Kỹ Năng Nói

Phần nói tập trung vào các kỹ năng:

 • Tập trung vào Part 1 (interview) và Part 2 (individual long turn) bằng việc xây dựng công thức trả lời mẫu cho các câu hỏi thường gặp trong đề thi thật.
 • Luyện phản xạ nhanh trong tình huống quen thuộc, tránh dead time khi giao tiếp.
 • Dựa vào từ khoá để đoán biết nội dung dù không nghe được trọn vẹn câu hỏi.
 • Mở rộng trả lời các cây đơn giản và những ý chính để đạt được sự thành thạo
 • Mô tả các hoạt động phổ biến và thường ngày
 • Tham gia vào cuộc thảo luận đơn giản.

* Kỹ Năng Đọc

Các hoạt động đọc tập trung vào các kỹ năng:

 • Mẫu và cấu trúc bài thi đọc
 • Giới thiệu hai kỹ năngscanning và skimming – giúp tăng tốc khi đọc tài liệu, áp dụng xuyên suốt lộ trình ôn luyện IELTS
 • Hiểuý đồ sắp xếp khung một đoạn văn
 • Lựa chọn thông tintừ đoạn văn theo mục đích khác nhau, VD: để tóm tắt ý, để đối chiếu chi tiết…
 • Đánh giácách phát triển ý tứ, luận điểm trong bài văn để tìm ý chính một cách nhanh nhất
 • Xây dựng chiến lược cho dạng câu hỏi Reading thường gặp.
 • Luyện đọc và xác định từ chính trong cụm, ý chính trong câu và câu chủ đề của mỗi đoạn, đồng thời bổ sung từ vựng qua 10 bài đọc chính.

* Kỹ Năng Viết

Các hoạt động viết tập trung vào các kỹ năng:

 • Giới thiệu cấu trúc, cách phân bổ thời gian và tiêu chí chấm điểm của task 1 và task 2.
 • Hướng dẫn cách vận dụng từ vựng học thuật để viết đoạn văn với sự sắp xếp các câu đơn, phức, ghép, giản lược theo tỉ lệ hợp lý.
 • Cách viết topic sentence hiệu quả và lựa chọn lối viễn diễn lịch hay quy nạp với từng chủ đề.

Phần viết tập trung vào phát triển các đoạn cơ bản. Các kỹ năng bao gồm:

 • Mô tả đoạn văn, biểu đồ, các quy trình trong tiếng Anh học thuật (150 từ) – Task 1
 • Hiểu những yếu tố dữ liệu cơ bản
 • Lựa chọn những thông tin cơ bản
 • Nắm bắt cách viết một đoạn giới thiệu
 • Trình bày những dữ liệu liên quan trong các đoạn văn
 • Viết đoạn văn học thuật (250 từ) – Task 2
 • Cấu trúc một đoạn văn: hiểu câu hỏi, suy nghĩ ít nhất 2 ý tưởng, lập dàn ý, viết nháp và hoàn chỉnh.
 • Diễn tả sự lựa chọn và đưa ra những lý do để minh chứng củng cố cho sự lựa chọn đó.
ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

Tham gia bình luận: