ĐỘI NGŨ ĐÀO TẠO

Picture1

CÔ NGUYỄN QUỲNH ANH
THẠC SỸ NGÔN NGỮ ANH

Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh. Giảng viên trường ĐH Xây dựng. Kinh nghiệm 10 năm giảng dạy IELTS .

Picture2

THẦY LÊ MAI DŨNG
Teacher

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 1, chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh và IELTS tại trường THPT Einstein.

Picture3

THẦY NINH MẠNH TRƯỜNG
Teacher

Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh thương mại và Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại trường Đại học Assumption tại Bangkok, Thái Lan. IELTS 8.5/ Speaking 9.0

Tham gia bình luận: